Tyskt projekt kickar igång

Ett konsortium av tyska Holcim GmbH och mdp GmbH har tecknat ett avtal med Vestas gällande leverans av 16 vindkraftsturbiner, typ V112 på 3,3 megawatt vardera.

Avtalet gäller ett vindkraftsprojekt i Schleswig-Holstein, Tyskland och innefattar teknisk service, leverans och konstruktion tillsammans med ett serviceavtal på 20 år. (EPC, Engineering, Procurement, Construction).

Kontraktet är Vestas första EPC-kontrakt i Tyskland.