Vestas första avtal med CNI S.A

Vestas har tecknat ett första avtal med CNI S.A, vilket omfattar leverans av åtta vindkraftsturbiner typ V112 på 3,3 megawatt vardera.

Avtalet avser en vindkraftspark i Arcadia, södra Grekland, på 26 megawatt. Däri ingår även installation samt service av turbinerna över en period om 15 år.

Leverans vänas i första kvartalet av 2017, med idriftsättning andra kvartalet samma år.