Exelon bygger sin första vindkraftspark

Exelon, mest känd för deras kärnkraft, har nu trätt in på vindkraftsmarknaden.

Företaget planerar en första vindkraftspark i Ohio, på totalt 87 turbiner med en genereringskapacitet på 200 megawatt.

Just nu är projektet i tidigt planeringsstadie, där en ansökan är inskickan till Ohio Power Siting Board.