Dong bygger nytt servicecenter

Dong Energy är i full gång med att bygga ett nytt servicecenter för deras havsbaserade vindkraftsverksamhet.

Centret lokaliseras i Merseyside, Storbritannien och skapas främst för att förse projektet Burbo Bank och utökningen av parken, som för tillfället är under konstruktion, med service och underhåll.

Slutdatum planeras under mitten av 2017.