Skottland satsar på ny teknologi

OWA (offshore wind accelerator) är ett brittiskt program för att underlätta utvecklingen och forskningen kring havsbaserad vindkraft.

Den skotska regeringen skänker nu 17 miljoner kronor (1.9 miljoner euro) till forsknings- och utvecklingsprogrammet.

Nio utvecklare, Dong Energy, Eon, EnBW, RWE, ScottishPower Renewables, SSE, Statkraft, Statoil och Vattenfall är alla involverade i initiativet att forska, utveckla och demonstrera ny teknik för havsbaserad vindkraft.