En nedåtstigande trend för Tyskland

Enligt Hermann Albers, vd för Wind Energy Association Bundesverband Windenergie (BWE) finns det en tydlig risk för att landbaserade vindkraftsinstallationer kan sjunka med upp till 20 procent under 2016.

Minskningen kan bero bland annat på politiska beslut som begränsar turbininstallationer med ett fast avstånd från bebyggelse, till regionala planeringsproblem.

En planerad minskning av vindsubventioner kan också bli verklighet, från och med juni 2017, något som får både aktuella men också framtida installationsplaner att stanna till, samtidigt som marknaden ses som osäker och ogynnsam.