Danmark kan skrota vindsubventioner

Danmark, ett av de länder att ta täten i havsbaserad vindkraft, funderar nu på att skrota en elskatt som har subventionerat vindkraften sedan 1998.

Anledningen till detta ska bland annat grunda sig i ett klagomål från Europeiska Unionen där de menar att liknande subventioner som den ovan nämnda, ska gynna inhemska företag.

Men Danmarks vindkraftsförening menar att en förändring som detta skulle orsaka ett massivt fall i installering av ny kapacitet. Jan Serup Hylleberg från dansa vindkraftsföreningen menar att detta skickar svårtolkade signaler till potentiella investerare. 

Ett svårt läge som kan komma att påverka bland annat den planerade utbyggnationen vid danska kusten om 950 megawatt.