Vindkraft för att stabilisera nätet

En turbin på 1,5 megawatt används just nu på National Wind Technology Center (NWTC) i USA för att demonstrera hur vindkraft kan stabilisera nätet om ett kol-, kärn- eller kraftverk skulle lägga av.

Turbinen har kopplats till ett styrbart elnät "controllable grid interface” (CGI), en testbyggnad som ska motsvara och ska simulera verkliga händelser på ett industriellt elnät.

Testerna går bland annat ut på att se hur man kan koppla vindkraft till nätet under korta perioder av nätfel.

Målet är att kunna använda vindkraftsparker som eventuell back-up om något annat skulle lägga av.