BluEarth inviger park

BluEarth Renewables har officiellt invigt deras vindkraftspark Bull Creek på 29,2 megawatt i Alberta, västra Kanada.

Anläggningen består av 17 stycken turbiner från General Electric som tillsammans ska kunna generera tillräckligt med ström för att försörja 10 000 genomsnittliga hushåll i Alberta per år.

I Alberta har ett klimatmål satts upp på 30 procent förnybar energi till 2030, målet är att gradvis gå över till förnybar energi.