Sandbank före schemat

Sandbank vid den tyska kusten gynnas av nya installationsplaner vilket underlättar processen och har lett till att projektet ligger före schemalagda planer.

Ett nytt servicefartyg används under dygnsrytm vilket gör att arbetet kan gå snabbare med färre avbrott och arbetare kan sova på fartyget i direkt anknytning till projektet.