Sju parker når milstolpe

Sju vindkraftsprojekt med en sammanlagd installerad effekt på 2,62 gigawatt har nått avtalsdelmålen i kontraktet för avtal tilldelade 2014 och 2015.

Enligt The Low Carbon Contracts Company, som ansvarar för förvaltningen av avtalsdelmålen och dess process på uppdrag av den brittiska regeringen, måste utvecklare nå en av två milstolpar på sina projekt. Det ena är att tillverkare måste kunna spendera motsvarande tio procent av de förväntade kostnaderna inför idrifttagningen, eller kunna visa på ett projektåtagande från leveranskedjan till projektet och möjlighet att finansiera ett projekt.

27 projekt för förnybar energi har nått milstolpar hittills, inklusive de sju vindkraftsprojekt som senast tillkännagavs.