Siemens tecknar avtal med J-Wind Setana

Siemens har tecknat ett första avtal med J-Wind Setana, ett samriskföretag mellan Electric Power Development och Hokutaku.

Avtalet avser installation och driftsättning av 16 stycken direktdrivna turbiner med en kapacitet på 3,2 megawatt vardera.

Turbinerna ska till vindkraftsprojektet Setana Osato, med en total kapacitet om 50 megawatt, med idriftsättning planerad 2018.