Schaeffler stödjer vindkraftsprojekt

Schaeffler stödjer gemensam forskning inom vindkraft genom ett projekt som kallas "Joint project: Loads on the drive components of wind turbines" – där man forskar kring en så kallad FVA gondol.

Projektet satte igång i slutet av maj på Center for Wind Power Drives (CWD) på RWTH Aachen.

FVA-gondolen utvecklas genom ett nära samarbete med universitetet och medlemsföretag i Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V. (FVA), inkluderat Schaeffler.

Resultaten av projektet ska bidra till att öka tillförlitligheten av vindkraftverk som i sin tur ökar elproduktionen och minskar kostnaderna för service och reparationer.