Nio länder i vindsamarbete

WindEurope, före detta EWEA, rapporterar om att nio europeiska länder har undertecknat en överenskommelse och ett arbetsprogram som ska underlätta samarbetet kring förnybar energi sinsemellan.

Energiministrarna i Tyskland, Nederländerna, Luxemburg, Norge, Sverige, Frankrike, Danmark, Irland och Belgien undertecknade avtalet, som syftar till att minska kostnaderna och påskynda utbyggnaden av vindkraft till havs.

Enligt WindEurope, beskriver avtalet ett antal åtgärder för att minska kostnaderna för havsbaserad vindkraft, inklusive samarbete kring planering, nätanslutning, finansiering, tekniska standarder och reglering såsom hälso- och säkerhetsregler. Överenskommelsen understryker också behovet av att samordna tidpunkten för anbud av offshore projekt och undersöka möjligheterna för gemensamma stödsystem.

– Avtalet som tecknades i Luxemburg i dag är ett stort steg framåt för att fullt ut realisera potentialen i havsbaserad vindkraft i Europa, säger Giles Dickson, vd för Wind Europa, under dagen då avtalet tecknades.