Superfartyg ska skynda på serviceprocessen

Vattenfall, som äger 51 procent av Sandbank, har tillsammans med sin projektpartner tyska Stadtwerke Muenchen (SWM) och Siemens, som levererar turbinerna, modifierat och optimerat konstruktionsprocessen för att uppnå ett smidigare tempo. Detta görs bland annat möjligt genom ett speciellt servicefartyg.

Planen ligger nu på att installera 72 stycken turbiner på en period om 89 dagar, 23 procent färre dagar än originalplaneringen.

Fartyget, Eidesvik Offshore's Acergy Viking, kommer bland annat hjälpa arbetarna att ta sig till och från projektplatsen. Fartyget är också utrustat med ett system som tillåter arbetarna att direkt kunna klättra upp på turbinen, samtidigt som den jämnar ut effekten av vågorna.

Installation väntas startas i augusti.