Polsk lag kan strida mot direktiv

Vindkraftsindustrins branschorganisation WindEurope försöker nu ta hjälp av Europeiska kommissionen för att undersöka den nya polska lagen om avstånd – då den anses vara oproportionerlig och i strid med direktivet om förnybar energi.

Lagen innebär att avståndet mellan vindkraftverk och byggnader måste ligga på turbinens längd gånger tio, omkring 1,5 -2 kilometer ungefär. Problemet som detta medför är att platser för möjlig utbyggnation drastiskt minskar.

Även fastighetsskatten som betalas av vindkraftsinvesterare ska höjas. WindEurope (tidigare EWEA) har kontaktat Europeiska kommissionen för att ta en närmare titt på detta.

Trots att vindkraften växte i Polen under 2015, är den nya regeringen mer intresserad av biogas, då den ses som en mer pålitlig energikälla.

Lagen är ännu inte i kraft utan beslut väntas tas 8-10 juni.