Komplicerat för Italien

För att landet ska kunna nå sina energimål till 2020 och 2030 krävs bland annat att gamla turbiner byts ut mot nya med högre kapacitet, men det kan inte göras utan några hinder på vägen.

Italienska E2i Energie Speciali planerar att avveckla 106 stycken turbiner i den centrala italienska regionen Abruzzo. De gamla turbinerna på 600 och 660 kilowatt ska bytas ut mot 25-29 stycken vindkraftverk med en kapacitet på 3,3 megawatt vardera, något skulle avsevärt öka uteffekten och minska det visuella intrycket.

Andra stora aktörer i landet överväger också en annorlunda framtid för äldre projekt, många med föråldrad teknik. Något som kommer ha signifikant betydelse om landet vill nå sina energimål.

I slutet av 2015 omfattade landets installerade kapacitet 8,9 gigawatt, detta tillsammans med en tillväxttakt som betydligt avtagit under de senaste åren.

Italienska energikonsulten Althesys menar att om man inte byter ut de gamla turbinerna riskerar Italien att behöva avveckla 3,2 gigawatt till 2032, istället för att installera.