Vindkraft gynnar Galapagos

Enligt en rapport från vindkraftsprojektet Galapagos San Cristóbal Island Wind Project, som är ämnat att minska områdets beroende av fossila bränslen, ska resultatet ha varit positivt och lyckats med att öka möjligheterna för ytterligare utveckling av förnybar energi i området.

Galapagos San Cristóbal Island Wind Project startade efter en olycka 2001 där en oljetank brast och flera liter olja och diesel läckte ut i vattnet kring Galapagosöarna. För att minska beroendet av diesel installerades tre turbiner på 800 kilowatt vardera, tillsammans med tre små solpaneler. Tillsammans producerar de nu 30 procent av områdets energibehov.

Men det är inte bara energifrågan som är i fokus, Galapagosöarna är hem till ett flertal olika arter, något som togs i beaktning vid lokalisering av vind- och solkraften.

Projektet utfördes i samarbete mellan Government of the Republic of Ecuador och Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP). Kostnaden för projektet uppskattas vara 83 miljoner kronor (10 miljoner dollar).

Målet ligger på att kunna förse öarna med 70 procent förnybar energi, något som kräver både mer vindkraftsturbiner och solpaneler.