Potential för Sydafrika

Enligt en undersökning av Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) ska möjligheten för att producera el från vind- och solkraft vara möjligt på många fler platser än tidigare trott.

Studien har gjorts i samarbete med South African Energy Development Institute, statliga Eskom och tyska Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy Systems.

Det ska alltså finnas ett överflöd av vind- och solkraft som inte används. Med detta i åtanke är det möjligt att arbeta in en mer förnybar del i energiplaneringen.

Den totala kapaciteten för installerad vindkraft skulle kunna nå uppemot 6 700 gigawatt. Mer än 80 procent av all landmassa i Sydafrika har potential för vindkraft.