Polsk lag nu verklighet

En polsk lag togs i kraft nu i maj, en lag som är tänkt att bromsa utvecklingen av förnybara energikällor, som vind- och solkraft.

De förnybara källorna ses som för opålitliga för att kunna förse landet med en leveranssäkerhet.

Grovt förklarat limiterar lagen platser som till exempel vindkraftsparker kan byggas på, då avståndet från byggnader måste förhålla sig till byggnadens längd gånger tio.

De mest attraktiva områdena för vindkraft är i norra delen av landet, men det är också populära plaster för boende – ett dilemma som kommer göra det svårt för den polska marknaden.