Färdig installation på Gode Wind

Installation av turbiner har nu färdigställts på den havsbaserade vindkraftsparken Gode Wind 1 och 2.

97 stycken turbiner från Siemens på sex megawatt vardera står nu på plats.

Parkens totala kapacitet omfattar 582 megawatt och ska vara Tysklands största havsbaserade park hittills.

När parken väl är i drift ska den ha kapacitet att försörja 600 000 tyska hushåll med el.