Dong i miljonavtal med Babcock

Dong Energy har tecknat ett avtal med serviceföretaget Babcock.

Avtalet avser den havsbaserade parken Hornsea One, där en reaktiv hjälpstation ska installeras.

Stationen ska ha som uppgift att göra det möjligt för högspänningssystemet att arbeta med längre kabellängder än vad som har använts på havsbaserade parker. Stationen kommer att ligga mellan den havsbaserade vindkraftsparken och land.

Arbetet med att bygga stationen kommer att starta i sommar och vara klar till 2018.