Asien väntas ta krafttag till 2018

Enligt en ny rapport från Windpower Intelligence väntas den globala vindkraftskapaciteten nå 576 gigawatt i slutet av 2018.

Den asiatiska marknaden, i synnerhet Kina, förväntas driva majoriteten av den nya kapaciteten med 160 megawatt. Nya projekt om 27-28 gigawatt väntas tillkomma under de kommande tre åren.

Europa förväntas installera mellan 14-15 gigawatt i slutet av 2018.