Xcel Energy ansöker om storprojekt

Xcel Energy har vänt sig till Colorado Public Utilities Commission (PUC) för godkännande att bygga vindkraftsparken Rush Creek på 600 megawatt, tillsammans med en överföringsledning på 345 kilovolt.

Investeringar väntas uppgå till 8,2 miljarder kronor (1 miljard dollar).

Enligt företaget räknar de med att påbörja byggnadsarbetet på anläggningen i slutet av 2017, förutsatt att det säkrar de nödvändiga tillstånden. Driftsättning är planerad till slutet av 2018.

Vestas ska leverera vindkraftverken för Rush Creek och Invenergy har fått i uppdrag att vara projektets huvudutvecklare.