Vindkraft i Kazakstan

Iran och Kazakstan har tecknat en överenskommelse om att bygga en vindpark i Kazakstan för att generera elektricitet lokalt.

Avtalet tecknades mellan Irans Power and Water Equipment & Services Export Company (SUNIR) och Eurasia Invest Group i Teheran.

En vindkraftspark på en kapacitet om 50 megawatt ska installeras i Kazakstan nära det Kaspiska havet.

Kazakstans regering kommer att finansiera projektet som väntas nå en investering på 905 miljoner kronor (110 miljoner dollar).