Politiken bromsar utvecklingen

Utbyggnaden av nya vindkraftverk bromsas av den ekonomiska osäkerhet som råder. Fler statliga subventioner efterfrågas av branschen.

Svensk Vindenergi har jämfört investeringsbesluten i år jämfört med 2015. Räknat i megawatt har effektökningen minskat med en tredjedel.

Enligt branschorganisationen ligger en del av ansvaret på politiker. Organisationen vill skapa en ny energiöverenskommelse, med ett nytt vindkraftsmål på 30 terawattimmar år 2020 och 60 terawattimmar år 2030.