Siemens lanserar Hexcrete

Simenes sätter igång med kommersiell lansering av deras speciella platsgjutna torn – Hexcrete.

Tornen är designade för att fånga vindar på högre höjd, över 115 meter, genom en mer stabil och stark form genom en unik modulformsstrategi.

Det platsgjutna momentet eliminerar behovet av att till exempel särskilda ytbehandlingar mellan sektionerna.

Förutom en praktisk aspekt finns också en ekonomisk då kostnader för frakt minskar.