Spaldington sätts i drift

Falck Renewables har nu driftsatt deras vindkraftspark Spaldington Airfield på 11,75 megawatt i England.

Vindkraftsparken ligger nära Goole i Yorkshire och består av fem stycken turbiner från Enercon typ E92. Parken förväntas kunna generera tillräckligt med kraft för att möta behoven hos 7 000 hushåll.

Falck Renewables har en total kapacitet på 762 megawatt, som inkluderar bland annat vind, sol och bioenergi i Italien, Storbritannien, Spanien och Frankrike.