Tata Power driftsätter Lahori

Tata Power har nu driftsatt deras vindkraftspark Lahori på 44 megawatt i Madhya Pradesh i Indien.

Projektet har utvecklats genom företagets dotterbolag Tata Power Renewable Energy Limited.

Efter denna installation ska företagets totala installerade kapacitet omfatta 9 183 megawatt.