Uppsala aktuell med mätkampanj

Under 2016 kommer en fyra månader lång mätkampanj äga rum i Sverige. Kampanjen är en del av New European Wind Atlas (Newa) programmet.

Projektet leds av Uppsala universitet samt Weathertech Scandinavia och mätkampanjen är det svenska bidraget till projektet. Sex AQ510 sodar från AQSystem har hittills använts i kombination med en 180 mätmast och en ZephiR lidar.

Genom projektet ska man få ökad kunskap om turbulens och vindklimatet över skog på höjder som är relevanta för moderna vindkraftverk.

AQ510 instrumenten installeras över ett 10 kilometer stort område.