Suzlon sätter 900 megawatt

Suzlons avtalskapacitet omfattar 900 megawatt av vindkraftsprojekt under räkenskapsåret 2015- 2016, varav 520 megawatt togs under fjärde kvartalet under räkenskapsåret.

Detta ska motsvara en ökning mer än 100 procent i anläggningar.

Suzlon fortsätter att upprätthålla en ledande position i Indien med 36 procent kumulativ marknadsandel och diversifierad närvaro över åtta stater.

Projekten är i samband med en mängd olika kunder, allt från oberoende kraftproducenter, offentlig sektor och små och medelstora företag.