Siemens lanserar Siemens Digital Services

Siemens Power Generation Services lanserar en ny plattform för kraftdiagnostik - Siemens Digital Services for Energy, inspirerad och inkorporerad med företagets Sinalytics.

Tekniken, som tillämpas på vindkraft och andra energisektorer, är en blandning av "intelligenta kunskapssystem" som kombinerar algoritmer, dataanalyser och maskininlärning med Siemens domänexpertis för att underlätta lösningar för att möta kundernas behov.

Enligt Siemens ska mer än 300 000 enheter vara anslutna till företaget genom Sinalytics. De digitala tjänsterna för energi integrerar data från dessa enheter (exempelvis datafältstjänster och global prestandadata) med andra källor, till exempel information om väder eller bränslepriserna.