Vindkraftsbygge JO-anmäls

Nio vindkraftsverk ska byggas i Eskilstuna kommun kring Kafjärdsslätten. Processen kring projektet började redan 2007.

Några av problemen som har uppdagats är bland annat när lastbilarna väl började rulla in med material hade de kringboende inte blivit informerade om detta i förväg.

Johan Beijnoff är en av de oroade som nu har grävt lite djupare i detta och ska ha kommit fram till att självaste bygglovet endast gällde i fem år och ska nu vara ogiltigt – trots att de har förlängts.

Johan Beijnoff har haft möte med kommunen, som gett bygglov till de nio tornen – där det slutade med en JO-anmälan mot kommunens tjänstemän.

Nu står det ord mot ord, då kommunen menar att de nya byggloven ligger i linje med reglerna.