Siemens tecknar offshore-kontrakt

Siemens har vunnit ett avtal som avser ett projekt i Östersjön på 385 megawatt – vindkraftsparken Arkona.

Kunden är ett samriskföretag drivet av Eon och Statoil.

Leveransen avser 60 direktdrivna vindkraftverk typ SWT-154 på sex megawatt vardera, idrifttagning väntas 2019.

Eon kommer att ansvara för att bygga och driva vindkraftsparken, Siemens och Eon kommer att vara gemensamt ansvariga för service under en inledande tvåårsperiod.