Eurus igång med japanskt projekt

Eurus Energy Holdings har tecknat avtal angående ett japanskt projekt på 42 megawatt.

Parken lokaliseras i den norra delen av Akita.

Idrifttagning väntas 2018. 13 stycken vindkraftsturbiner ska användas på 3,2 megawatt vardera. Tillverkare är Siemens.