Ökat behov av underhåll

I samma takt som förnybara energikällor växer, ökar även behovet av service och ökad säkerhet.

Klätterteknik AB meddelar att i samma takt som expansionen av förnybara energikällor har också deras uppdrag ökat kraftigt.

Företaget menar att en av förklaringarna kan vara att reparbete innebär minimalt med transporter av material och personal då varken ställning eller krananordningar används.