Från vindkraft till fiber

Ikea delar ut drygt 485 000 kronor i bygdepeng från Glötesvålens vindpark.

Pengarna ska gå till att sänka kostnaden för anslutning till fiber i Glöte – något som beslutades nyligen på Glöte Byalags årsstämma.

310 000 kronor från bygdepengen satsas på att sänka avgiften för de som är intresserade av att ansluta sig till fiber. Utbyggnadsprojektet drivs av Härjedalens kommun med stöd från staten.