Vortex igång med grundarbete

Vortex Energy har nu börjat med grundarbetet inför vindkraftparken Gadegast.

Åtta stycken turbiner ska installeras i Tyskland. Projektet har varit under utveckling i tre år och har nu äntligen lyckats avyttras till en tysk investerare.

Vortex Energy kommer ansvara för konstruktionen till september 2016.