Gamesa bygger franskt

Gamesa har signerat ett avtal som avser ett jobb för belgiska kunden Elicio.

Avtalet avser ett projekt på 18 megawatt i Quint i norra Frankrike.

Gamesa ska hantera transport, installation och idrifttagning av alla turbiner. Totalt ska företaget ha 788 megawatt av vindkraft i Frankrike.