Deme, Siemens och EnBW i samarbete

Belgian Dredging, Environmental and Marine Engineering group (Deme) och Siemens Financial Services ansluter sig nu till EnBW:s projekt Kriegers Flak i Östersjön.

EnBW kommer ha kvar 50 procent, Siemens Financial Services förvärvar 32,5 procent och Deme Concessions Wind 17,5 procent av aktierna.

Projektet kommer att ha en kapacitet mellan 590 och 610 megawatt. Som ett första steg i projektet hade alla intresserade anbudsgivare behövt förkvalificeras genom att visa sin kompetens när det gäller att förverkliga havsbaserade vindkraftsprojekt och deras nödvändiga ekonomiska kapacitet.