Facebook förvärvar irländskt

Facebook har som avsikt att försörja sina irländska faciliteter med 100 procent förnybart.

Med detta som bakgrund har företaget tecknat ett avtal med Brookfield Renewable Energy Partners för leverans av förnybar el genom vindkraft.

Avtalet omfattar en period på tio år och elen ska levereras till deras högkvarter i Dublin och till deras nya europeiska datacenter som är under uppbyggnad i Clonee.