25 procent förnybart i Storbritannien

Förnybar energi i Storbritannien stod för 24,7 procent av den totala elproduktionen under 2015, en ökning med 5,6 procent jämfört med föregående år.

Elproduktionen från förnybara energikällor ökade med 29 procent, från 64.7 TWh till ett brittiskt rekord på 83,3 terawattimmar.

Ökningen beror bland annat på en kombination av högre vindhastigheter jämfört med 2014 och ökad kapacitet, särskilt för havsbaserad vindkraft.