Brasilien satsar på forskningscenter

Brasilien planerar att uppföra ett nationellt vindkraftsforskningscenter.

Planerade investeringar uppgår till 1,3 miljarder kronor (166 miljoner dollar).

Laboratoriet ska bland annat hjälpa landet ansluta sig till den tekniska strävan att kunna utveckla landbaserade turbiner på fyra till fem megawatt, minskade kostnader och tid för tester och certifiering av lokalt tillverkad utrustning samt förbättra projektering och design.