EDF ledande under 2015 i USA

EDF Renewable Energy har redovisat siffror som visar på att tillverkaren är bland de ledande aktörerna när det kommer till nytillverkad vindkapacitet under 2015.

EDF Renewable Energy är ett dotterbolag till EDF Energies Nouvelles. Företaget utvecklade 1 055,4 megawatt installerad kapacitet över fem stater 2015.