Kontraster på global marknad

Make har släppt en uppdatering av sin globala rapport för första kvartalet 2016 och presenterar en analys av globala och regionala vindkraftsinstallationsprognoser inför 2025.

Den nätanslutna kapaciteten på 32,9 gigawatt och den installerade kapaciteten på 30,5 gigawatt i Kina stiger över förväntningarna för 2015. Kortsiktig tillväxt av vindkraft beror ofta på en avveckling av politiska beslut, nämner Make, som i USA, Tyskland och Kina. Något som gynnar marknaden. 

Men på grund av just politiska beslut och svagare subventioner ska 2018 representera en brytpunkt där marknaden svarar med en egen stödmekanism för osäkerheten kring tillväxten. 

Som kontrast till denna förutspådda nedgång under 2018 beskrivs också en optimism som finns efter Parisavtalet och dess efterskalv.