Leitwind erhåller typcertifikation

Leitwind har erhållit en typcertifiering för deras turbin på 1,5 megawatt, modell LTW86.

Turbinen, som certifierades av TÜV Rheinland enligt certifiering GL2010, planeras att säljas på en internationell marknad, med fokus på Indien.