Fukushima blir center för vätgasproduktion

Det finns planer på att omvandla Fukushima till ett center för vätgasproduktion. Planen är döpt till ” Fukushima new energy society initiative” och innebär en satsning på minskade koldioxidutsläpp och förnybar energi, bland annat vindkraft.

Enligt planen ska anläggningar konstrueras till 2020 ämnade för att producera tillräckligt med väte motsvarande en årlig konsumtion från 10 000 bränslecellsbilar. Elen som behövs för att generera väte ska produceras genom förnybara energikällor – däribland vindkraft.

Regeringen kommer tillsammans med kraftbolag fastställa en arbetsgrupp i slutet av mars.

Vätgasen ska användas för att driva bränslecellsbilar som ska transportera idrottare vid OS i Tokyo.

Vätgas släpper inte ut koldioxid (CO2) när det brinner. Dock släpps koldioxid ut i tillverkningsprocessen, eftersom fossila bränslen används för närvarande. Men planerna på att använda vindkraft istället kan vara till stor hjälp att minska utsläppen.

Blir detta verkligenhet är det tänkt att främja bränslecellsbilar som drivs med vätgas, bland annat ska Toyota Motor vara intresserade av produktion.