Gamesa vinner avtal i Uruguay

Gamesa har vunnit ett avtal på 70 megawatt i Uruguay från kund UTE.

Avtalet omfattar leverans av 35 stycken turbiner modell G114 på två megawatt vardera till Colonia Arias-projektet. Tillverkaren kommer också att ansvara för att bygga projektet och dess återstående infrastruktur. Gamesa kommer även driva och underhålla projektet under 15 år.

Turbinleverans väntas i december 2016 med färdigställande under andra kvartalet 2017.