Vestas i Uruguay

Vestas har vunnit ett avtal i Uruguay på 53 megawatt. Kunden är TaxWay, ett dotterbolag till infrastrukturbolaget Cobra.

Kontraktet avser leverans av 16 stycken turbiner modell V126 på 3,3 megawatt vardera. Turbinerna ska levereras till Vientos de Pastorale vindkraftpark.

Turbinerna är specialanpassade för områden med låg till medel vind och producerar mer energi till en lägre kostnad.

Vestas kommer att ta ansvar för att leverera, installera och driftsätta vindkraftverken.

Vientos de Pastorale förväntas generera 223 gigawattimmar per år, vilket kommer att vara tillräckligt för att driva nästan 50 000 hushåll.