Siemens installerar sista turbinen

Siemens har installerat den sista av de 48 vindkraftverk som utgör vindparken Westermeerwind på 144 megawatt, i nederländska vatten.

Anläggningen kommer nu att genomgå en testperiod. Installationen av grund, kablar och turbiner tog ett år som planerat.

Westermeerwind är en del av ett större komplex, som kallas Noordoostpolder, som totalt består av 86 vindkraftverk, uppförda både i vattnet och på land.